تاریخ انتشار:۱۹ شهریور ۱۳۹۲ اخبار, دفتر امام جمعه


امام جمعه قشم: سبک زندگی مردم با روش و الگوهای قرآنی اصلاح شود


امام جمعه قشم علت عقب ماندگی جامعه را در دوری از قرآن کریم و دستورات اهل بیت دانست.  

امام جمعه قشم علت عقب ماندگی جامعه را در دوری از قرآن کریم و دستورات اهل بیت دانست.

 

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)